Charakteristika MŠ

Mateřská škola Týn nad Vltavou – Hlinecká

Provozní doba MŠ: 6.00 – 16.30 hodin

 • MŠ tvoří tři dvoupodlažní pavilony s 6 třídami o celkové kapacitě 156 dětí, pavilony jsou propojeny hospodářsko-administrativními, provozními a skladovými prostorami a vlastní kuchyní
 • i přes umístění naší školy v centru panelové zástavby umožňuje dostupnost blízkého okolí (otáčivé hlediště s parkem, les, řeka s parkem a stezkou…) mnoho pozorování v přírodě a řadu pěších výletů; vše nabízí možnost realizace prvků environmentálního vzdělávání
 • dostupná vzdálenost centra města nabízí možnost exkurzí a návštěv, spojených např. s poznáváním historie města
 • v areálu MŠ je dětem k dispozici členitá zahrada, využívána v průběhu celého roku; rozloha zahrady vedla ke vzniku různých zákoutí s pískovišti, průlezkami, skluzavkami a dalšími herními prvky, jež vedou k dostatečnému pohybovému vyžití dětí; přenos různých činností ze třídy ven umožňuje i prostor se stolečky a židličkami v klidné části zahrady, stíněný vzrostlými stromy

Mateřská škola Týn nad Vltavou – U Lípy

Provozní doba MŠ: 6.00 – 16.30 hodin

 • MŠ je jednopatrová s rovnou střechou. Vnitřní prostory tříd se za poslední roky úplně změnily. Byla dokončena výměna nábytku i v obou ložnicích, včetně lehátek a ložního vybavení. Prostor je členěn do zón, ve kterých se děti mohou samostatně věnovat různým aktivitám. Nábytek, tělocvičné nářadí i hygienické zařízení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům a odpovídá počtu dětí. Také vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obměňováno. Většina hraček, pomůcek a dalších doplňků je umístěna tak, aby je děti viděly, mohly si je samostatně brát, ale aby je uměly i samy uložit.
 • k budově patří rozsáhlá zahrada, zastíněná keři a množstvím vzrostlých stromů. Prostor zahrady umožňuje dětem rozmanité pohybové i jiné aktivity. K zahradě patří i venkovní WC a dřevěný domek na hračky.
 • všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platné legislativy
 • usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v naší mateřské škole dobře, spokojeně a bezpečně. Respektujeme dětské potřeby, reagujeme na ně a pomáháme v jejich uspokojování, snažíme se děti nepřetěžovat. Chceme u dětí rozvíjet citlivost, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc. Nepoužíváme negativní komentáře. Podporujeme děti v samostatných pokusech, chválíme je, pozitivně hodnotíme. Chráníme dětské soukromí.
 • obsah vzdělávání je uspořádán do 4 integrovaných bloků, které se dále dělí na 11 tematických celků, jejichž časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jednotlivá témata rozpracovávají učitelky v třídních vzdělávacích plánech. Časový prostor je otevřený a záleží na osobním přístupu a tvořivosti učitelky, která vychází z konkrétních individuálních potřeb a složení dětí v dané třídě. Je také plně v jejich kompetenci libovolně si vybírat z nabídky tematických celků a spolu s dětmi rozhodovat o délce jejich trvání.
 • činnosti jsou založeny na metodách přímých zážitků dětí, využívají jejich zvídavost, zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale i ukázat co všechno už samy umí, zvládnou a dokáží. Umožňujeme dětem hledat nové cesty podporované tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Mateřská škola Týn nad Vltavou – Dewetterova

Provozní doba: 6.00 – 16.30 hodin

 • MŠ Dewetterova je cihlová dvoupatrová budova s dlouholetou tradicí. Jedná se o 3 třídní MŠ s celkovou kapacitou 70 dětí. Kuchyně je součástí školy. Budova byla postavena v roce 1931 a sloužila jako „Opatrovna“ pro děti, hudební škola, městská knihovna, v přízemí byly lázně (koupelny) a parní sauna. Od této doby prošla budova mnohými úpravami a rekonstrukcemi. V roce 2000 byla škola zmodernizována a uvedena opět do provozu.
 • MŠ má ideální přírodní podmínky. Nachází se v pěkném prostředí na pravém břehu řeky Vltavy v blízkosti centra města. Snadná dostupnost okolí umožňuje mnohá pozorování v přírodě. Nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů, a tak podporuje zdraví dětí.
 • Součástí MŠ je zahrada, kterou je možno využívat v průběhu celého školního roku. Je vybavena pískovištěm, skluzavkou, průlezkami a dalšími herními prvky, které vedou k dostatečnému pohybovému vyžití dětí.

Mateřská škola Týn nad Vltavou – Komenského

Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin

 •  MŠ Komenského v Týně nad Vltavou je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 44 dětí. Škola má právní subjektivitu, byla otevřena od 3. 9. 2012 jako nově zřízené odloučené pracoviště MŠ Týn nad Vltavou. Od října 2022 se MŠ rozšířila z jedné třídy na dvě. Název školy, stejně jako dalších odloučených pracovišť MŠ Týn nad Vltavou, je dán adresou sídla MŠ. Ve škole je zajištěn celodenní provoz. Ve třídách jsou vzdělávány děti předškolního stupně MŠ, včetně dětí s odkladem školní docházky. Třídy jsou moderně nově zařízeny hračkami, mají moderní interiér, který je plně v souladu s platnými normami a vyhláškami.
 • Pracoviště sídlí v budově ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. Třídy a sociální zařízení jsou umístěny v prostorách vyhrazených v suterénu a přízemí budovy školy, výhradně určených pro užívání MŠ. Šatny byly zřízeny v přízemní vstupní hale budovy školy, kde se nacházejí také šatny žáků ZŠ. Šatny MŠ jsou situovány nejblíže schodišti, které směřuje přímo do prostor užívaných MŠ.
 • Stravování zajišťuje školní jídelna ZŠ, děti se stravují v určenou dobu ve školní jídelně ZŠ. Personálně je provoz školy zajištěn čtyřmi pedagogickými pracovnicemi a jednou provozní zaměstnankyní.
 • Mateřská škola využívá školní zahradu MŠ Hlinecká, která sousedí s budovou ZŠ Hlinecká a je rovněž odloučeným pracovištěm MŠ Týn nad Vltavou. K pohybovým aktivitám využívá rovněž školní hřiště ZŠ Hlinecká a tělocvičnu v budově ZŠ. K vycházkám využíváme jak volná prostranství a hřiště v okolí MŠ, tak městské parky, okolí řeky i vzdálenější cíle (např. rozhledna).
 • Hlinecká 729
 • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz