Úřední deska

1. Název

Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, 375 01

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou, 375 01

Tel.: 385 772 200     Starosta: Bc. Karel Hladeček – tel.: 385 772 201

Předmět činnosti (dle Zřizovací listiny):

 • zabezpečení výchovy dětí umístěných v mateřské škole v souladu s vyhláškou č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, v platném znění,
 • plnění ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění,
 • zabezpečení stravování dětí a zaměstnanců školského zařízení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, 375 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, 375 01

Úřední hodiny: Po, Čt: 8.00 – 12.00 hodin

Telefonní čísla, e-mail:

 • Bc. Alena Marková, ředitelka MŠ – tel.: 385 701 700, 602 561 005, e-mail: markova@mstyn.cz
 • Bc. Jana Vandová, zástupkyně řed. školy pro pracoviště MŠ Dewetterova – tel.: 385 731 622, 725 977 250, e-mail: vandova@mstyn.cz
 • Bc. Jitka Zídková, zástupkyně řed. školy pro pracoviště MŠ U Lípy – tel.: 385 722 925, 725 977 253, e-mail: zidkova@mstyn.cz
 • Michaela Jirásková, vedoucí učitelka MŠ Komenského – tel.: 722 076 662, e-mail: skritkove19@seznam.cz

5. Adresa internetových stránek

www.mstyn.cz

6. Adresa podatelny (příjem a podání podnětů)

Mateřská škola Týn nad Vltavou, příspěvková organizace

Adresa: Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, 375 01

ID datové schránky: gcnng3j

Elektronická adresa e-podatelny: markova@mstyn.cz

IČO: 60077204

Plátce daně z přidané hodnoty: nejsme plátci DPH

7. Dokumenty

Rozpočet MŠ:

zveřejnění schváleného provozního rozpočtu MŠ na r. 2024 a střednědobého výhledu na r. 2025 a r. 2026 (schváleno v ZM 20.12.2023 usn. 103/2023): Týn nad Vltavou (tnv.cz)

8. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři školy (Hlinecká 729, Týn nad Vltavou)
 • písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
  Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou, 375 01
 • e-mailem: markova@mstyn.cz
 • elektronickým podáním: markova@mstyn.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 385 701 700, 602 561 005

Úřední hodiny: Po, Čt: 8.00 – 12.00 hodin

9. Nejdůležitější používané předpisy

A) Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola jedná a rozhoduje

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

B) Vydané právní předpisy.

10. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

 

 • Hlinecká 729
 • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz