5. třída – Námořníci

VÍTÁME VÁS U NÁMOŘNÍKŮ

Ahoj, ahoj, tak jsme se tu sešli,

ahoj, ahoj, JÁ i TY jsme tu..

Ahoj, ahoj, tak jsme se tu sešli,

ahoj, ahoj, tak jsme všichni tu…

Pojďte s námi vyplout lodí do dalšího školního roku, kde budeme společně poznávat nové kamarády, se kterými společně zažijeme nová dobrodružství.

My Vám všem přejeme dobrý start, spoustu nových kamarádů, zážitků a především aby se ti u nás ve školce líbilo.

Aktuality z naší třídy

Březen u Námořníků Březen u Námořníků

Březen u Námořníků

Sluníčko se konečně probralo ze zimního spánku a rozzářilo dny teplými paprsky. Ptáci cvrlikali veselé písničky a z probouzející se země se linula vůně jarních kvítků. I ve třídě Námořníků se jaro hlásilo o slovo a s ním i Velikonoce, čas radosti a oslav. Děti s nadšením pozorovaly, jak se zahrada probouzí k životu. Společně […]

Únor u Námořníků Únor u Námořníků

Únor u Námořníků

V únoru se Námořníci seznamovali se zimními sporty, a protože nám zima moc sněhu nenadělila, sportovali jsme ve třídě. Závodili jsme na lyžích, nacvičovali sedání do bobu, vyrobili jsme si sněhové koule z papíru a uspořádali pořádnou koulovačku. Ze všeho nejvíce se děti těšily na masopust a oblíbený karneval. Vše jsme si užili. Nejdříve jsme […]

Leden u Námořníků Leden u Námořníků

Leden u Námořníků

První měsíc v tomto roce započal u Námořníků příjemně, děti si přinesly oblíbené hračky od Ježíška, které ukázaly ostatním dětem. Poté jsme se všichni přeměnili do Tří králů. Povídali jsme si, kdo byli tři králové, jak se jmenovali a kam se na své cestě vydali. I nás Námořníky přišli tři králové pozdravit a popřát nám […]

Listopad u Námořníků Listopad u Námořníků

Listopad u Námořníků

Listopad u Námořníků Poslední podzimní měsíc nás přijel navštívit sv. Martin, který nám bohužel nepřinesl sníh, ale bláto :D. Tento týden jsme se seznámili s legendou o sv. Martinovi. Také jsme se naučili pár pěkných písniček. Na konci týdne jsme si vyrobili svého vlastního koně, řekli jsme si jaké má vlastnosti, jak se jmenuje a projeli […]

Říjen u Námořníků Říjen u Námořníků

Říjen u Námořníků

Září uteklo jako voda a už tu máme říjen. Za celý měsíc toho Námořníci ve školce zažili opravdu hodně. Navštívil nás kouzelník Kuba, který nám předvedl nejen kouzla ale i mistrovské kousky s bublinami. Rozloučili jsme se s létem a společně přivítali podzim procházkami do přírody, které jsme spojili se sbíráním různých přírodnin. Prozkoumávali jsme, jaké plody […]

ZÁŘÍ U NÁMOŘNÍKŮ ZÁŘÍ U NÁMOŘNÍKŮ

ZÁŘÍ U NÁMOŘNÍKŮ

Do nového školního roku vplula třída Námořníků statečně. Nalodilo se i pár nových, statečných dětiček, které starší a zkušenější námořníci vřele přivítali. Noví malí námořníci si velmi rychle zvykli na to, jak to ve třídě chodí, chovají se moc statečně a jsou šikovní. Během září se děti naučily chodit na elipse, říct své celé jméno. […]

Pracujeme ve třídě s výchovnými prvky z pedagogiky Marie Montessori. Za tímto účelem jsme také upravily prostředí třídy, především v oblasti pomůcek, se kterými budou vaše děti pracovat.

Principem montessori pedagogiky je ponechat dítěti přirozený vývoj formou vlastní zkušenosti, s účastí pedagoga jako průvodce dítěte na jeho vývojové cestě za poznáním. Cílem je využít vývojové fáze dítěte a nabídnout mu takovou činnost, která právě v tu chvíli odpovídá jeho zájmu.

Montessori pedagogika pracuje s pomůckami speciálně vytvořenými pro potřeby dětí samotnou Marii Montessori. Důraz je kladen především na učení se z praktického života, z přírody a ze světa kolem nás zkušeností a na práci s vlastní chybou. Proto je možno mnoho aktivit pro děti vytvořit z předmětů, které nám poskytuje příroda nebo využít věci běžné denní potřeby.

Spíše než o učení, by se v případě pedagogiky montessori, mělo mluvit o poznávání sebe sama, svých možností a všeho, co nás obklopuje za pomoci pedagoga, který je jeho partnerem.

Známým krédem montessori pedagogiky je „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Dejme tedy dětem šanci, aby z nich vyrostli zdravě sebevědomí, rovní, přitom však pokorní a samostatní lidé. Chceme, aby pro ně práce byla výzvou a výzva zábavou, aby se postupně učily přebírat zodpovědnost za své chování a jednání. Úkolem nás „dospěláků“ (učitelek i rodičů) je připravit dětem prostředí tak, aby pracovat a zkoumat chtěly, a jejich prostřednictvím se i učit od nich samých.

To vše bude naší snahou a záměrem na palubě lodi plné malých námořníků.

Název třídního vzdělávacího programu je:

NÁMOŘNÍCI OBJEVUJÍ SVĚT

aneb poplujem´ spolu nahoru, dolů, vpravo i vlevo, s očima otevřenýma poznávat sebe, tebe a náš svět.

Do lodního deníku budeme zaznamenávat naše plavby, objevy, nalezené poklady 

Vzhůru na palubu!         

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

Odhlašování obědů: Dana Vovesná

+420 385 701 708
+420 702 247 980

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz