Platby

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

§  Výše úplaty za předškolní vzdělání je stanovena ve Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (směrnice vyvěšena v šatnách tříd). Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy. Současná výše úplaty činí Kč 400,-/měsíc.

§  Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce
  • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
  • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, č. účtu: 9101605544/0600 u Moneta Money Bank Týn nad Vltavou
  • ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy

§  Úhrada úplaty za školní stravování

Zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte do mateřské školy přihlášku ke stravování a společně s vedoucí školní jídelny dohodnou způsob úhrady stravného. Před nástupem dítěte do MŠ se u vedoucí školní jídelny vybírá také záloha na platby ve výši 1.000,- Kč, vratná při ukončení docházky do MŠ.

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (Vyhláška č. 14/2005 Sb. včetně poslední změny vyhláškou č. 280/2016 Sb.)
  • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
  • zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, č. účtu: 9101605544/0600 u Moneta Money Bank Týn nad Vltavou
  • ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy

Ceny stravného se řídí vyhláškou č. 107/2005.

Od 1. 9. 2017 jsou strávníci zařazeni do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 2 – 6 let, 7 a více. Školní rok začíná 1. září kalendářního roku a končí 31. srpna roku následujícího. Pokud dítě ve školním roce (tak jak je definováno výše) dosáhne počátečního věku jednotlivých kategorií, bude mít již od 1. září nárok na odběr jídla podle odpovídající věkové skupiny.

Od 1. 10. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného:

Strávníci 2 – 6 let: Strávníci 7 a více let:
přesnídávka 10,- Kč přesnídávka 11,- Kč
oběd 22,- Kč oběd 23,- Kč
svačina 9,- Kč svačina 9,- Kč
celkem 41,- Kč celkem 43,- Kč

MŠ Hlinecká

Obědy je možno odhlásit do 7.00 hodin ráno.

Telefonní čísla do školní jídelny – vedoucí školní jídelny paní Vovesná:tel. č.: 702 247 980;  e-mail: vovesna@mstyn.cz. Oběd domů se vydává při nepřítomnosti dítěte pouze první den. Rodiče si mohou oběd vyzvednout v kuchyni MŠ, a to v době od 11.00 do 11.15 hodin, potom nevyzvednutý oběd propadá.

Z hygienických důvodů dáváme obědy pouze do čistých nádob určených k přenášení jídla – jídlonosiče. Pokrm je určen k přímé spotřebě, ne ke skladování. V době jakýchkoliv prázdnin se obědy domů nevydávají, strava je odhlášena. Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování.

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

Odhlašování obědů: Dana Vovesná

+420 385 701 708
+420 702 247 980

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz