Kurz grafomotoriky pod vedením p. uč. Heleny Hanzalové

Kurz je vhodný pro děti, které mají nekvalitní výtvarný projev, nerady kreslí a přetahují vyznačené linie. Je určený pro děti, které ve šk. roce 2023-24 dovrší 6 let nebo již mají odklad školní docházky. Autorkou nápravného programu je Paed. Dr. Yveta Heyrovská. Kurz je jednou z možností, jak předejít problémům při nástupu do základní školy.
Cílem kurzu je odstranit špatný úchop a křečovité držení tužky, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, upozornit rodiče na nejčastější chyby a poradit jak jim předcházet. Děti se naučí každodenní systematické práci a usnadní jim to přechod z mateřské školy do základní.

Organizace kurzu:

  • úvodní dvouhodinová lekce pro rodiče
  • 11 lekcí společně rodič a dítě
  • domácí příprava a nácvik  procvičovaných prvků
  • dítě během kurzu nekreslí, nestříhá
  • v MŠ i doma jsou náhradní aktivity

Bližší informace o přihlášení budou včas zveřejněny (informační nástěnky v šatnách).

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz