2018 – 2020: Projekt přírodní zahrady v MŠ U Lípy “Cesty zahradou s vůní lipovou”

Hlavním cílem projektu „Cesty zahradou s vůní lipovou“ bylo v rámci zkvalitnění výchovy a vzdělávání a v souladu s plánem EVVO a ŠVP PV v Mateřské škole U Lípy v Týně nad Vltavou rozšířit možnost environmentální výchovy v MŠ.  Projekt využívá potenciálu členité zahrady při MŠ – a to částečnou úpravou terénu a vybavením zahrady výukovými a herními prvky v přírodním stylu –  a počítal i se zapojením komunitní spolupráce s rodiči dětí navštěvujících mateřskou školu.

Zahrada MŠ U Lípy byla v době plánování projektu vybavena herními prvky zcela minimálně a tak její volný a členitý prostor nabídl možnost vzniku zahrady v přírodním stylu, která podporuje novou koncepci MŠ počítající s prvky alternativního vzdělávání. Rozlehlá zahrada MŠ tvoří zelenou oázu uprostřed sídlištní zástavby a díky projektu a následujícím změnám zde vznikl nejen prostor pro výuku, kdy se stává zahrada díky úpravám a vybavení přírodní učebnou a inspirativní součástí mateřské školy, ale vytvořilo se zde také místo pro komunitní setkávání s rodiči dětí a pro další akce ve spolupráci s místními organizacemi, např. Městským domem dětí a mládeže v Týně nad Vltavou apod.

Mateřská škola U Lípy v Týně nad Vltavou se nachází na okraji panelové výstavby a disponuje rozlehlou zahradou se vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy a keři. Cílem projektu bylo vytvořit podmínky podporující hru i učení a rozvinout maximální potenciál celého prostoru v přírodní zahradu pro děti. Vybudováním přírodní zahrady u mateřské školy usilujeme o to, aby dětem mohly být zážitky dostupné po celý rok. Díky zahradě a činnostem v ní chceme u dětí budovat blízký vztah k přírodě, podporovat v dětech utváření vlastního názoru a uvažování v širších souvislostech – povzbuzovat a udržovat zájem dětí po ekologicky příznivějších, veselejších a bohatších způsobech života, po zdravé přírodě a krajině.

Jednou z úvodních myšlenek projektu „Cesty zahradou s vůní lipovou“, která dala vzniknout i jeho názvu, bylo nevytvářet v prostoru zahrady nové, umělé cesty, ale využít přírodní, již dětmi vytvořené cesty zahradou, vedoucí do všech směrů a za různým účelem – jak ke společným hrám, tak do míst „schovávaček“ pod stromy a mezi keřovou výsadbu v zahradě. Naším záměrem bylo propojit jednotlivé části zahrady cestami a cestičkami z přírodních či recyklovaných materiálů a tím naznačit nejenom celistvost zahrady, ale i souvislost a propojenost nově vytvořených zákoutí a prostor, určených k různým aktivitám.

V názvu projektu nelze opomenout lípu, která je pro MŠ nejen symbolem – nedaleko se nachází historické lipová alej a místo vzrostlé lípy na zahradě, která musela být poražena, byla ve spolupráci s dětmi a rodiči před 10 lety vysazena lípa nová. „Naše lípa“ provází činnosti v MŠ v každém ročním období – na jaře ji děti pozorují při rašení prvních lístků, v době květu sledují práci včeliček a čichají omamnou vůni, v létě pak s radostí odpočívají a hrají si v jejím stínu, pozorují sluneční paprsky přes zeleň listů. Na podzim se radují z barevné škály, kterou toto roční období vykouzlí v korunách stromů, když listy padají, mohou je využít k výtvarnému tvoření i výrobě „dráčků listnáčků“. V zimě si v teple třídy děti s p. učitelkami a kuchařkami vaří lipový čaj, na který si děti vše samy nasbíraly a usušily.

V rámci projektu bylo vytvořeno na ploše zahrady několik částí jednak využívajících současné možnosti a přírodní podmínky v zahradě, jako jsou např. vzrostlé stromy a keře, stinná či slunná místa, prostory s větším pohybem dětí a naopak klidná zákoutí, vyvýšený terén, suchá nebo naopak mokřejší místa pozemku, typ půdy apod., tak také míst dostávajících nový rozměr využití a nové možnosti aktivit.

Cesty, vedoucí do těchto prostor, určují svým názvem charakter a využití daného místa – a tak do míst setkávání s ohništěm a lavičkami vede „cesta kamarád“, „cesta za zvuky lípy“ pak provází děti koutem zahrady, který je obohacen o zvukové výukové prvky – buben, zvonkohru a rezonanční dutý kmen, mezi semenáčky lípy do lipové školky a k bylinkovým záhonkům pak děti zavede „cesta za lipovým poznáním“, pod vzrostlé stromy kolem biotopu louka můžeme jít po „cestě lesním hájem“, do prostoru určeného pro spontánní hru dětí, kde by byl navýšen terén a vytvořen kopec s klouzačkou, položeným žebříkem a kůlem s lany ke šplhání do vrchu se můžeme vydat po „cestě do kopečka“ a spoustu poznání a pozorování děti prožijí při „cestě za hmyzími kamarády“, žijícími ve svých nových příbytcích – v hmyzím domečku, beruškovníku či suché kamenné zídce.

Při volném pohybovém vyžití na travnaté louce pak mohou děti využít ke hrám vrbové prvky – vrbový tunel, chýši a bránu, herní prvky z přírodního dřeva – opičí dráhu, kladinu, pevnou lávku, špalky a kmeny. Pro pozorovací a badatelské aktivity bude sloužit podzemní laboratoř s průhledem do půdního profilu a průzkumná zrcátka, která umožní dětem pozorovat dění v korunách stromů, a také vyvýšené záhony podporující práci s hlínou a rostlinami.

Výuku pod širým nebem pro min. jednu třídu umožní dřevěný altán sloužící nejen jako venkovní učebna, ale i jako prostor pro vystoupení dětí při zahradních slavnostech či setkávání s rodiči při různých tvořeních a aktivitách MŠ.

Děkujeme všem rodičům a dětem, kamarádům a zaměstnancům školy za pomoc při komunitních realizacích.

Děkujeme za spolupráci při plánování i za následnou realizaci projektu společnosti Semenec, o. p. s, Týn nad Vltavou.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz