ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKT MŠ TÝN NAD VLTAVOU

Projekt 2018 – Vodní biotop aneb místo k setkávání – je ukončen.

Další aktivita z oblasti environmentálního vzdělávání v roce 2018 (dotační program Rozvoj venkova a krajiny) v naší mateřské škole je naplněna.

V pátek 14. 9. 2018 se uskutečnil i za méně vlídného počasí přímo v areálu vodní nádrže a v nově vybudovaném biotopu Hlinky zážitkový seminář pro učitelky ze všech pracovišť naší MŠ. Pozvání na něj přijaly i dvě paní učitelky ze ZŠ na Malé Straně. To nás velmi těší, protože dobré nápady a zkušenosti se mají šířit dále.

Lektorky Přírodovědného muzea Semenec Mgr. B. Šímová a Ing. B. Lišková s proběhlým projektem a nově vytvořenou metodikou pedagožky na semináři seznámily a ony samy pak dostaly následně možnost si vyzkoušet některé aktivity, kterými se děti seznamovaly, zkoumaly, bavily a objevovaly život ve vodě, vlastnosti a zákonitosti vody, …. Metodické listy, které si ze semináře paní učitelky odnášely, jim mohou být velmi dobrým pomocníkem a vodítkem při tvorbě vlastních programů EVVO, při projektových dnech ve svých třídách.

Závěrečnou kapičkou našeho projektu, který si v tomto roce prožily děti z 5. a 6. třídy, bylo úterý 18. 9. Paní lektorka z MEVPISU ve Vodňanech přijela do naší mateřské školy s kapříkem Metlíkem a jeho kamarády – živočichy, kteří obývají vody říční i naše rybníky. Zaznělo i spojení EKOLOGIE V KRAJINĚ, a to právě ve významu čistoty vod. Jak se asi vodním živočichům kouká ve znečištěné vodě si děti vyzkoušely pohledem přes různě zabarvené folie. A že to nebylo moc příjemné, si asi dovedete představit, nebo možná nedovedete.

Držet v ruce zuby kapra nebo křehké žábry bylo také zajímavé, ale největší úspěch u dětí měly látkové modely ryb v reálné velikosti a pozorování a hlazení živých jeseterů a raků, které s paní lektorkou přijeli také :-). Navíc děti zjistily, že rak opravdu leze pozpátku, ale jen když se bojí.

Projekt nám dovolil se potkávat ve vodním biotopu a jeho blízkém okolí od jara až do podzimu za různého počasí a byl pro děti velmi přínosný, obohacující, rozšiřující – co se týká nových znalostí nejen v oblastech Člověk a svět a Člověk a společnost. Pokusy, úkoly, objevitelské aktivity je zaujaly někdy natolik, že nám čas na ně vyměřený ani nestačil. Máme ale již zkušenosti, pomůcky i nově zpracovanou metodiku a vodní biotop kousek od mateřské školy, a tak se tam brzy zase vydáme. Nejen v zimě, ale i na jaře, abychom pozorovali a zkoumali třeba vývoj žabek.

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz