VODNÍ BIOTOP ANEB MÍSTO K SETKÁVÁNÍ

V 5. a 6. třídě MŠ Hlinecká 729 probíhal od dubna 2018 projekt “Vodní biotop aneb místo k setkávání”, který je financován z dotací Jihočeského kraje – dotační program Rozvoj venkova a krajiny.

Tento environmentální projekt seznamoval děti prostřednictvím lektorek z Přírodovědného muzea Semenec s koloběhem vody v přírodě, se životem ve vodě a s využitím a významem vody pro člověka.

Děti se 3x setkaly v nově vybudovaném Vodním biotopu na Hlinkách, kde měly možnost lovit, pozorovat, dozvědět se nové poznatky o životě živočichů vodní říše. Aby zjistily, odkud se bere voda v Hlineckém rybníku, hledaly napájecí pramen v lese. Sledovaly také, kudy voda  z biotopu odtéká, pokoušely se vodu filtrovat a tedy čistit. Vytvářely si jednak přírodní model koloběhu vody, ale na zakoupeném modelu dělaly pokusy s vodou i přímo ve třídě. Co se dozvěděly? Třeba, že voda nikde nevzniká, ale stále koluje, že se dá voda krájet, může měnit svůj tvar a umí i létat nebo že je v láhvi vzduch, když poprvé nabíraly vodu do plastové láhve. Zážitků měly hodně a byly opravdu nadšené.

Projekt spolufinancuje i MŠ a to nákupem pomůcek….model koloběhu vody, malá laboratoř, čistička vody, digitální mikroskop. Potřebné síťky a pozorovací kalíšky jsme využili z předešlého projektu z roku 2016.

Náš projekt má několik výstupů. Využívat nadále blízký Vodní biotop k pokusům, objevování a procházkám a tím získávání nových znalostí o přírodě, vypracovat společně s lektorkami Semence metodický materiál, který bude sloužit učitelkám a dětem v MŠ Hlinky v oblasti EVVO a workshop s rodiči. Odpolední setkání s rodiči se uskutečnilo v červnu a na potoce ve vodním biotopu nám to pěkně klapalo: „Jsou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlýny klapy, klapy…..“ Rodiče si tam s dětmi vytvořili nádherné vodní mlýnky a stavěli je na potoce.

Ještě nás čeká seminář pro učitelky a návštěva programu o vodě v MEVPISU ve Vodňanech.

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz