ZÁHADY KOUZELNÉ ZAHRADY

V měsíci únoru 2017 Mateřská škola Týn nad Vltavou podala žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 a to z Dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny, podopatření 3 – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách.

Podařilo se nám s podaným projektem Záhady kouzelné zahrady uspět a získali jsme z uvedeného dotačního programu celkem 48.000,- Kč na vybavení zahrady MŠ Hlinecká herními a výukovými prvky v přírodním stylu, které by umožnily dětem naplnit jejich potřebu pohybu a poznávání, umožnily jim experimentovat s přírodními materiály jako je dřevo, hlína, kámen, rostliny apod. a rozvíjet tím jejich smysly a vnímavost.

Návrh řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu a výukově orientovaná programová náplň rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a napomůže formovat kladný vztah předškolních dětí k přírodě a životnímu prostředí. Část členité zahrady MŠ Týn nad Vltavou realizací tohoto projektu získala prvky potřebné ke komplexnímu naplňování rozšířeného ŠVP školy směrem k rozvíjení přírodovědné gramotnosti – osvojování si přírodovědného jazyka, podpora zájmu dětí zkoumat okolní svět (badatelské dovednosti), rozvíjení pozitivního vztahu dětí k přírodě, učení hrou a prožitkem. Projekt Záhady kouzelné zahrady svým obsahem a cílem současně podporuje novou koncepci MŠ „Navlékáme korálky poznání“ zaměřenou směrem k prvkům alternativního vzdělávání.

Ve spolupráci s realizátorem daných přírodních prvků, Semenec o. p. s.  v Týně nad Vltavou, tak  během jarních a letních měsíců na části zahrady postupně vyrůstaly vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny – pro každou třídu MŠ jeden, bylinková spirála s prvními zasazenými bylinkami či vrbový tunel, který, jak doufáme, se nám na jaře krásně zazelená… Konstruktivní hry a činnosti podpořila barevná dřevěná venkovní stavebnice, život v zahradě a pozorování umožní dvě ptačí budky, umístěné do korun vzrostlých borovic a ptačí krmítko na sloupku.

Děkujeme rodičům za opracovaná dřevěná prkýnka a špalíčky z větví, ze kterých vznikají na zahradě pod rukama dětí zajímavé stavby. „Kouzelná zahrada“ tak postupně odkrývá své záhady a stává otevřeným prostorem pro neomezený pohyb v rámci daných pravidel, prostorem uměle neorganizovaným, v němž lze naplno rozvinout dětskou fantazii, uplatnit všechny smysly, prostorem pro spontánní hry, pro sebereflexi a seberealizaci.

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz