ZPÁTKY KE KOŘENŮM – příroda je naším učitelem

Mateřská škola v Týně nad Vltavou získala dotaci ve výši 45. 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny pro rok 2016. Do projektu se zapojila všechna pracoviště. Mateřská škola Hlinky, Komenského, Dewetterova i U Lípy.

Příroda je velkou učitelkou. Její význam se při výchově a vzdělávání dětí nedá ničím nahradit. Městské děti ztrácejí kontakt s přírodou a procesy, které v ní probíhají. Často si ani neuvědomují, jak vše v přírodě spolu souvisí. Třeba jak funguje les, mraveniště, včelstvo, jaký má význam pro přírodu, když prší…Dříve byl člověk na přírodě závislý svou existencí a učil se hospodařit a pracovat právě v souladu s ní. Jak může dítě pochopit jevy, které se v přírodě dějí? Právě a pouze samotným pobytem v ní.

Jako realizátora výukových programů jsme si vybrali Semenec, o. p. s. Tato nezisková organizace zná velmi dobře místní nabídku a středisko je z hlediska dopravy dobře dostupné. Její kvalitní lektorský tým vyhovuje potřebám dětí z MŠ a nabídka programů je opravdu zajímavá.

Po vytipování výukových lokalit a stanovení termínů vycházek jednotlivých tříd jsme začali s realizací zážitkových vycházek v měsíci květnu. Výukové programy budou pokračovat až do října 2016. Součástí projektu je i zážitkový seminář pro pedagogy.

V doprovodu zkušeného ekovýchovného lektora chceme dětem umožnit opakovanými vycházkami do terénu návrat ke kořenům lidství, možnost studovat vybrané lokality v různých ročních obdobích, provádět jednoduché pracovní činnosti a pokusy, na jejichž základech pochopí, jak je příroda pro nás všechny důležitá a jak plně souvisí s každodenním životem.

Co má tento projekt ještě přinést? Například probouzení touhy poznávat okolní svět, vytváření pracovních návyků při práci s nástroji a s různými přírodními materiály, měl by přispět k rozvoji pohybových dovedností i prostorové orientace, ale hlavně rozvíjí schopnost smyslově vnímat a rozlišovat změny v přírodě a prožívat radost z pobytu v ní.

Projekt Zpátky ke kořenům,který Mateřská škola Týn nad Vltavou realizuje díky podpoře z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny pro rok 2016, pomalu končí. Programy připravované a lektorované týmem lektorek Mgr. Barborou Šímovou a ing. Barborou Žižkovou Vodní svět, Půda poklad nejcennější, Lesní domov, Stezka pravěkého člověka a Kuřátko a obilí si prožily děti všech tříd mateřských škol. Některé i opakovaně tak, aby zažily, jak se příroda mění během svého ročního cyklu.

Úterý 20. 9. 2016 bylo Přírodovědné muzeum Semenec zvláště určeno pedagogickým pracovnicím. Nyní byl čas se seznámit se vznikem a historií tohoto kouzelného místa, o kterém možná všichni místní obyvatelé ani nevědí. Není to škoda?

Po poutavé přednášce paní Šímové nadešla chvíle si projít areál, prohlédnout si herní prvky, paleontologickou výstavu, obdivovat vzrostlé unikáty borovic, poznávat bylinky na bylinkové zahrádce, seznámit se s místem, kde vzniká nová expozice – vodní biotop a koutek pro včely a obdivovat nadšení a nasazení členů týmu obecně prospěšné společnosti Semenec, kteří o Přírodovědné muzeum pečují.

Po prohlídce areálu čekalo na paní učitelky několik aktivit a činností vybraných z různých výukových programů. I paní učitelky tak měly možnost si na chvíli hrát, zkoumat a objevovat, podobně jako jejich svěřenci.

Závěr semináře byl věnován dotazníku, jehož prostřednictvím se pedagožky vyjádřily k celému projektu, který probíhal od dubna letošního roku. Možná, že k dobré atmosféře přispělo i sluníčko prodírající se mlhou, ale v každém případě bylo na Semenci velmi příjemně. I učitelky měly možnost při poznávání zapojit, jako děti ze školky, všechny smysly: „Ty bábovky byly vynikající, paní Šímová 🙂 “

  • Hlinecká 729
  • 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 600 77 204

ID datové schránky: qcnnq3j

Mapa na serveru mapy.cz

Ředitelka školy:
Bc. Alena Marková
Telefon: 385 701 700, 602 561 005
E-mail: markova@mstyn.cz

Ekonomka školy:

Helena Kaucová – 385 701 707, ms.tynnadvltavou@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola Týn nad Vltavou - všechna práva vyhrazena
Zásady zpracování osobních údajů | Webdesign: WP4you.cz